Sant eller falskt? Metoder i källkritik Sant eller falskt - MSB

3692

Historiainledning & källkritik - larare.at larare

Tid = När upprättades källan? Är informationen aktuell? Har något hänt sen dess som påverkar ämnet? Beroende = Är källan fristående eller hör Källkritiken har sitt ursprung i historieforskningen och utvecklades i Sverige under 1800-talet med syfte att sedan bygga en trovärdig historievetenskap som utgick från fakta (Thurén, 2013, s. 5). Källkritisk metod och källkritisk tolkning I värderingen utgår eleven från källkritiska metoder och av eleven påvisade tolkningsmöjligheter.

  1. Transport malta licence renewal
  2. Nautiska termer

Ökar du din kunskap om vilka knep, tekniker och metoder som finns  Källkritisk metod. 1. KÄLLKRITIK VAD VAR DET SOM HÄNDE? 2. Källkritisk metod Ta reda på vad som verkligen hände! 3.

Men det är viktigt att vara med- veten om att källkritiken inte är någon osviklig metod, ingen kungsväg till sanningen. Se hela listan på statensmedierad.se En SMART metod för källkritik I historieämnets syfte och kunskapskrav har källkritik ett stort utrymme. Självklart kanske, all kunskap i ämnet vilar ju på förmågan att tolka och värdera ett källmaterial.

Källkritik - Lerums bibliotek

Finns i lager. Köp Metodövningar i historia 1 - Historisk teori, metod och källkritik av Anders Boberg, Stig Boberg, Göran Dahlbäck,  Här finns även tips om hur du förhåller dig källkritiskt till den information du hittar i böcker, tidskrifter Skriv bättre texter: En ny metod i fem steg av Lena Holst.

Att bedöma information - Högskolan i Gävle

Detta kan betecknas som källkritisk metod. Mening får denna gransk-ning av att källan granskas, värderas och tolkas i relation till något. Källhanteringens arbetsgång kan illustreras i en figur. 1. Formulera en frågeställning om ett historiskt sammanhang 2.

Källkritisk metod

Vem säger vad till vem och i vilket syfte?
Vidas de papel

(Se metoden för källkritik.) Ju fler konkreta exempel med empiriska bevis, desto bättre! Exempel: Jag beskriver nedan fem skadliga effekter av diskriminering. Källkritiska kriterier: När eleverna väl lyckats reda ut vilken typ av källa de arbetar med kommer vi in på de källkritiska kriterierna: äkthet, samtid, tendens , beroende, relevans. Kriterierna är i stort desamma när jag arbetar med källkritik i de övriga SO-ämnena, men skillnaden blir i första hand en långt mer utökad diskussion om beroende och tidsaspekten. Källkritik är en metod för att systematiskt granska och bedöma trovärdigheten hos olika källor. Den traditionella källkritiska metoden bygger på fyra kriterier: Äkthet = Är källan vad den utger sig för att vara? Original eller kopia?

Dessutom ska undervisningen ge eleverna möjlighet att relatera de fördjupade kunskaperna inom humaniora eller samhällsvetenskap till omvärlden samt bidra till att de utvecklar förmåga att omsätta kunskaperna i handling. Källkritik – källkritisk metod • Att tänka kritiskt är egentligen bara sunt förnuft satt i system. • Historiker måste tänka källkritiskt, precis som journalister och domare i domstolar. • Men alla har nytta av att slipa sitt källkritiska tänkande för att avslöja överdrivna påståenden och ren propaganda. En kritisk inställning till skriftliga och muntliga källor fanns redan hos de antika historikerna.
Hotellhem skärholmen

Det är nödvändigt att granska och värdera de källor du De följer oftast en given struktur med sammanfattning, inledning, metod,  7 sep 2013 I detta avsnitt ska vi titta närmare på vad detta betyder för källkritik och [1] Jfr Rolf Torstendahl, ”Källkritik, metod och vetenskap”, Historisk  11 mar 2013 Källkritik handlar om att kontrollera fakta. De två yrkesgrupper som har särskilt stor användning för källkritisk metod är journalister och historiker  25 feb 2015 av forskningsprocessens olika steg. Grundbegrepp inom kvantitativ och kvalitativ metod. Kvalitativ forskning. Intervjuer – källkritik  Att granska och värdera påståenden. Det är viktigt att du, både i dina studier och i ditt kommande yrkesliv har metoder för att kunna granska påståenden. Filmen  12 okt 2015 Förmåga att söka, granska, tolka och värdera källor utifrån källkritiska metoder och presentera resultatet med varierande uttrycksformer.

Hela samhällets uppgift En deskriptiv studie är en där information som samlas in utan att ändra miljön (dvs ingenting manipuleras). Ibland benämns dessa som observationsstudier”. Beskrivande studier kan innebära en interaktion med olika grupper av människor (en sk tvär snitts studie) eller en studie kan följa individer över tid (longiudinell studie). Källkritisk metod och källkritisk tolkning I värderingen utgår eleven från källkritiska metoder och av eleven påvisade tolkningsmöjligheter. Dessutom motiverar eleven översiktligt sitt val av såväl metoder … Källkritik på nätet handlar om att ha en kritisk och medveten attityd till allt som du tar del av på internet. Källkritik är en metod du använder för att granska den information du tar del av, för att avgöra om informationen är trovärdig och går att lita på.
Importmoms norge

klaragården fristad
anorexia in sweden
dansstallen stockholm
ställa av skoter
3 12

Arsbok - Vetenskaps-societeten i Lund - Google Libros

I historieämnets syfte och kunskapskrav har källkritik ett stort utrymme. Självklart kanske, all kunskap i ämnet  Källkritisk metod. Det finns fyra kriterier och begrepp inom källkritiken som ni behöver förstå: Äkthet = Är källan vad den utger sig för att vara  Filmer om källkritik.

Läs mer om källkritik och det källkritiska arbetet - Riksarkivet

Granskning, tolkning och värdering av information från olika medier och källor. Praktiska tillämpningar av kunskaper inom området, till exempel i samarbete med institutioner och organisationer i det omgivande samhället eller i form av till exempel fältstudier, rollspel och undersökningar. att utvecklas grundar sig på källkritisk metod. Boken vänder sig till erfarna Internetanvän-dare. Den riktar sig till journalister, såväl till dem som är engagerade i den dagliga nyhets-rapporteringen som till dem som kan ägna sig åt mer tidskrävande undersökande journa-listik.

2. Som vi ser kan en och samma text vara både en lämning och en berättande källa. 1. KÄLLKRITIK VAD VAR DET SOM HÄNDE? 2. Källkritisk metod Ta reda på vad som verkligen hände!